OSP SMOLNO WIELKIE
Zarząd OSP Smolno Wielkie
Prezes - Zdzisław Woźny

Naczelnik- Łukasz Domin

Zastępca naczelnika- Dawid Gąsiorowski

skarbnik - Mateusz Krasnowski

sekretarz - Józef Pławski

gospodarz- Mateusz Szulczyk

Ostatnie Artykuły
Konkurs plastyczny.
O naszej historii...
Zagłosuj na nas!
STRAŻACY

Strony OSP

; Ranking Stron OSP

Strony informacyjne
wyjazdy na akcje

ważne wydarzenia

Ważne uroczystości

Szkolenia, kursy

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Nasze Wigilie

Nasz Zarząd

Konkurs "Zapobiegajmy pożarom!"

Goście z Australii

Archiwalne zdjęcia

Komunikaty

Ksiega Gości

Wpisz się do mojej księgi gości!

Kalendarz
Nasi sąsiedzi z OSP
OSP Mozów

border=0

OSP Trzebiechów

OSP Pomorsko

OSP Kije

OSP Kargowa

OSP Babimost

OSP Nowe Kramsko

Witamy
STRONA INTERNETOWA OSP SMOLNO WIELKIE.
Wielki dzień, wielka chwila.
Wielki dzień, wielka chwila....
Dnia 7.01.2019 o godzinie 20.30 zameldował się w miejscu służby fabrycznie nowy wóz bojowy Volvo Fl6 280 4x4.
W asyście swego poprzednika DAF-a oraz zastępów z zaprzyjaźnionych jednostek OSP "zapoznał" się rundą honorową ze swoim nowym domem, następnie zaprezentował się w pełnej krasie licznie zgromadzonym pod remizą mieszkańcom Smolna Wielkiego i innych miejscowości.
Dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli wraz z nami w tym pięknym wydarzeniu.
Bardzo dziękujemy:
Panu Burmistrzowi Jerzemu Fabisiowi za dotrzymanie słowa, wsparcie i pomoc w pozyskaniu tego auta 👏
Pani Marcie Paron - zastępcy Burmistrza za wszelką pomoc👏
Radnym Rady Miejskiej w Kargowej, poprzedniej i obecnej kadencji za poparcie i podejmowane decyzje👏
Pani Elwirze Wawrzyniak z Urzędu Miejskiego w Kargowej za wielką pracę, którą wykonała w naszej sprawie👏
Komendzie Miejskiej PSP w Zielonej Górze za działania i pomoc na każdym etapie postępowania 👏
NFOŚiGW i WFOŚiGW za dofinansowanie naszego wozu👏
MSWiA za dofinansowanie naszego wozu👏
RDLP w Zielonej Górze za dofinansowanie naszego wozu👏
Leśnictwom Babimost, Szprotawa, Wymiarki za środki na doposażenie nowego pojazdu👏
Państwu Gertrudzie i Maciejowi Świstuniom za doposażenie naszego Volvo 👏
Panu Przemysławowi Wierzejewskiemu za pomoc sprzętowo-muzyczną, której nigdy nam nie odmówił 👏
Państwu Klujom oraz Państwu Franczukom za wszelkie dobro, którym mogliśmy poczęstować gości👏
Pani Sołtys Grażynie Maćkowskiej za użyczenie naczyń 👏
Basi Szulczyk za rozgrzewający bigos 👏
Weronice Szymańskiej, Asi Domin, Iwonie Konopce za słodkości do kawy 👏
Dorocie i Januszowi Bandoszom za pracę i pomoc nie tylko wczoraj👏
Piekarni "Barbara" Państwa Delijewskich z Kargowej za świeży chleb na stole 👏

Wszystkim zgromadzonym dziękujemy za przybycie i ciepłe słowa wczorajszego wieczora.

Strażackie podziękowania płyną do przyjaciół z OSP KSRG KARGOWA, OSP KSRG Trzebiechów, OSP KSRG Klenica, Osp Chobienice, OSP Stary Jaromierz za asystę, piękne powitanie i obecność w tym ważnym dla nas momencie👏🚨🚒

Wszystkim, którzy pomogli nam spełnić strażackie marzenia, uczyli nas ogniowego fachu oraz pomogli przygotować powitanie - jeszcze raz z całego serca DZIĘKUJEMY. 👏👏

A nasza wdzięczność:
📢📢NIGDY NIE ZAGAŚNIE!!!📢📢


( foto: Link

( tekst za naszą stroną na FB- Link

Dodane przez zefir454 dnia styczeń 11 2019 22:32:200 Komentarzy ˇ 313 Czytań - Drukuj
Wesołych Świąt!

Dodane przez zefir454 dnia marzec 31 2018 14:01:520 Komentarzy ˇ 355 Czytań - Drukuj
O strażakach sprzed lat stu...
Znalazłem oryginalny wierszyk sprzed prawie stu lat, zamieszczony w "Informatorze Strażackim" z 1921 roku.Wiersz jakże aktualny!

Dodane przez zefir454 dnia listopad 06 2016 22:16:060 Komentarzy ˇ 547 Czytań - Drukuj
Strażacy- ochotnicy.

Dodane przez zefir454 dnia sierpień 19 2016 21:21:080 Komentarzy ˇ 477 Czytań - Drukuj
Nasz kondolencje.
W imieniu Zarządu OSP Smolno Wielkie i wszystkich strażaków z naszej jednostki, składamy najszczersze kondolencje i serdeczne wyrazy współczucia naszemu Koledze i Druhowi Marcinowi Bajorowi z powodu śmierci Jego Ojca.
Zarząd OSP Smolno Wielkie

Dodane przez zefir454 dnia maj 14 2016 19:59:470 Komentarzy ˇ 484 Czytań - Drukuj
Dzień Strażaka.
Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim naszym druhom ale także wszystkim strażakom, serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia w życiu rodzinnym i zawodowym. Aby Wasza pomoc była jak najrzadziej potrzebna, ale w razie potrzeby była szybka i niezawodna!
Życzymy Wam aby dobry Bóg i nasz patron św. Florian wynagrodził Wasze starania i poświęcenie, błogosławiąc Wam i Waszym rodzinom.
Życzy Zarząd OSP Smolno WielkieDodane przez zefir454 dnia maj 04 2016 21:10:370 Komentarzy ˇ 594 Czytań - Drukuj
Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze.
W dniu 24 marca br. odbyło się w naszej jednostce walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wzięło w nim udział prawie 30 druhów, a także goście, m.in. z ramienia PSP bryg. Maksymilian Koperski i prezes OSP Kargowa dh Andrzej Pacyna.
Otwarcia zebrania dokonał prezes OSP Smolno Wielkie dh Józef Gąsiorowski. Przywitał na wstępie wszystkich gości i strażaków. Następnie w drodze głosowania wybrano na przewodniczącego zebrania dha J. Gąsiorowskiego a na protokolanta dha J. Pławskiego.
W dalszej części zebrania dh J. Gąsiorowski przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w ubiegłym roku, które przyjęto w drodze głosowania.
Po nim głos zabrał dh Mateusz Krasnowski przedstawiając sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, które zostało przyjęte przez walne zebranie.Druh Ryszard Wintoniak w imieniu komisji rewizyjnej odczytał sprawozdanie komisji rewizyjnej nie wnosząc zastrzeżeń.W drodze głosowania przyjęto absolutorium dla Zarządu.
Następnie zabrał głos prezes Gąsiorowski. Wyróżnił za szczególną aktywność i poświęcenie druhów- Mateusza Szulczyka, a także Dawida Gąsiorowskiego za profesjonalizm działania. Podkreślił zaangażowanie i dużą aktywność na rzecz naszej jednostki druhów- Marka Piaseckiego, Marcina Lasoty, Przemysława Szulczyka, Marcina Bajora i wielu innych. Omówił wyszkolenie strażaków i plany szkoleniowe na przyszłość.

W kolejnym punkcie zebrania prezes Gąsiorowski oświadczył, że ze względów zdrowotnych rezygnuje z funkcji prezesa.
W celu wyłonienia nowego zarządu powołano komisję mandatową w składzie:
- Leszek Kostański- przewodniczący
-Robert Kamrowski- członek
- Marek Piasecki- członek
Następnie odbyło się jawne głosowanie nowego zarządu OSP. W wyniku głosowania do zarządu weszli druhowie: Zdzisław Woźny, Łukasz Domin, Dawid Gąsiorowski, Józef Pławski, Mateusz Krasnowski, Mateusz Szulczyk. Po naradzie wybrano zarząd w następującym składzie:
- Zdzisław Woźny- prezes
- Łukasz Domin- naczelnik
- Dawid Gąsiorowski- zastępca naczelnika
- Józef Pławski- sekretarz
- Mateusz Krasnowski- skarbnik
- Mateusz Szulczyk- gospodarz
Wybrano nowy skład komisji rewizyjnej:
- Ryszard Wintoniak- przewodniczący
- Marcin Lasota- sekretarz
- Damian Kańduła – członek
Po wyborach bryg. Koperski i druhowie naszej jednostki złożyli na ręce odchodzącego prezesa J. Gąsiorowskiego serdeczne podziękowania za jego długoletnią pracę na rzecz naszej jednostki wręczając mu kwiaty i prezent od strażaków.Trzeba nadmienić, że dh Gąsiorowski całe swoje życie poświęcił pracy w OSP, gdyż już od roku 1962 był strażakiem w MDP w Kazimierzu Biskupim i od tamtej pory poświęcił się pracy dla OSP, szczególnie w Smolnie Wielkim. Przez kilkadziesiąt lat swojej działalności wychował spora liczbę adeptów pożarnictwa, inicjował ogromną liczbę przedsięwzięć nie tylko związanych ze strażą, wielokrotnie odznaczany. Mamy nadzieję, że dh Gąsiorowski przechodząc w stan spoczynku nadal będzie interesował się pracą naszej jednostki i niejednokrotnie będziemy mogli korzystać z jego rad, pomysłów i wieloletniego doświadczenia.
W toku dyskusji dh Leszek Kostański zaproponował wniesienie uchwały o uhonorowaniu dha Gąsiorowskiego zaszczytnym tytułem honorowego prezesa OSP Smolno Wielkie, co przyjęte zostało przez aklamację.
W dalszej części zebrania zabrał głos bryg. Koperski. Pogratulował nowemu zarządowi i wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę z PSP. Podkreślił duże zaangażowanie naszych strażaków w akcjach, omówił temat powiatowych zawodów pożarniczych, wprowadzenie musztry do zawodów i potrzebę dodatkowych szkoleń. Omówił sprawę unormowania dystynkcji strażackich a także potrzebę dokumentowania wyjazdów do zdarzeń losowych takich jak wichury czy powodzie.Po wystąpieniu bryg. Koperskiego walne zebranie wybrało pięciu członków OSP na zjazd gminny:
Z. Woźnego, M. Szulczyka, M. Krasnowskiego, Ł. Domina, D. Gąsiorowskiego.
Na tym punkcie zebranie zakończono.

Dodane przez zefir454 dnia marzec 26 2016 22:13:120 Komentarzy ˇ 535 Czytań - Drukuj
Wesołych Świąt!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Ochotnicza Straż Pożarna w Smolnie Wielkim życzy wszystkim strażakom i ich rodzinom, mieszkańcom, darczyńcom, firmom i instytucjom dużo zdrowia, radości i niezapomnianych wzruszeń.
Niech te Święta przywrócą wiarę w moc dobra i piękno nadziei, będą pełne ciepła, wzajemnej życzliwości i pokoju. Niech wyjątkowy świąteczny nastrój na długo pozostanie w sercach i pamięci, a Nowy 2016 Rok będzie rokiem spełnionych nadziei, oczekiwań i realizacji wszystkich osobistych zamierzeń.


Zarząd OSP Smolno Wielkie


Dodane przez zefir454 dnia grudzień 24 2015 22:03:080 Komentarzy ˇ 641 Czytań - Drukuj
Niecodzienna wizyta.
W dniu 11 czerwca naszą jednostkę odwiedzili niecodzienni goście- dzieci z oddziału przedszkolnego. Dzieci miały okazję dowiedzieć się na czym polega praca strażaków i jak ciężka to służba. Komendant naszej jednostki dh Marek Piasecki przygotował dla dzieci materiały filmowe i edukacyjne, które przedstawiały w przystępny sposób pracę i obowiązki strażaków. Dzieci były żywo zainteresowane tym pokazem. Później ratownik medyczny Dawid Gąsiorowski pokazał dzieciom zawartość torby medycznej i zrobił im mały pokaz w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Z zaciekawieniem oglądały wóz pożarniczy i jego wyposażenie.
Strażacy zaprezentowali dzieciom sprzęt pożarniczy i środki jakimi dysponuje straż pożarna.
Dzieci miały nie lada frajdę podczas tych pokazów i mamy nadzieję, że niektóre z nich zostaną w przyszłości strażakami!

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków


darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków


darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

Dodane przez zefir454 dnia czerwiec 14 2015 22:34:130 Komentarzy ˇ 607 Czytań - Drukuj
Festyn z okazji Dnia Dziecka.
Dnia 30 maja br. na prośbę przewodniczącej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Smolno Wielkie pani Aleksandry Tomczak, nasza jednostka wzięła udział w zabezpieczeniu festynu zorganizowanego przez stowarzyszenie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbyła się na miejscowym Orliku.
Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować naszym druhom za ofiarność i duże zaangażowanie podczas wykonywania swoich obowiązków.
Oto krótki fotoreportaż z tej imprezy.
Więcej zdjęć znajdziecie w osobnym albumie pt. "Festyn z okazji Dnia Dziecka."

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

Dodane przez zefir454 dnia czerwiec 14 2015 21:23:250 Komentarzy ˇ 506 Czytań - Drukuj
Przekazanie aparatów powietrznych.
W dniu 25 kwietnia br. odbyło się przekazanie naszej jednostce aparatów powietrznych o wartości 5 779 zł . Ten jakże potrzebny sprzęt, niezbędny nam jest w trudnych akcjach gaśniczych, gdzie panuje duże zadymienie, został przekazany nam od Komendy Miejskiej PSP przez aspiranta sztabowego dha Leonarda Cichego. Serdecznie dziękujemy druhom z zawodowej straży pożarnej za ten cenny dar!
Oto kilka fotografii z przekazania tego sprzętu.

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

Dodane przez zefir454 dnia maj 01 2015 22:10:300 Komentarzy ˇ 541 Czytań - Drukuj
Strona 1 z 11 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Download
FAQ
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Komunikaty
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Wyjazdy na akcje
Ważne wydarzenia.
PSP Zielona Góra
Archiwalne zdjęcia.
Nasz zarząd
Konkurs " Zapobiegajmy pozarom".
Szkolenia, kursy.
Nasze Wigilie.
Ważne uroczystości.
Goście z Australii.
Rok 2013
Mapa burzowa
Mapa burzowa Polski
Nie wypalaj traw!

border=0 [ zobacz ksiege | dopisz do ksiegi ]

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie