OSP SMOLNO WIELKIE
Zarząd OSP Smolno Wielkie
Prezes - Zdzisław Woźny

Naczelnik- Łukasz Domin

Zastępca naczelnika- Dawid Gąsiorowski

skarbnik - Mateusz Krasnowski

sekretarz - Józef Pławski

gospodarz- Mateusz Szulczyk

Ostatnie Artykuły
Konkurs plastyczny.
O naszej historii...
Zagłosuj na nas!
STRAŻACY

Strony OSP

; Ranking Stron OSP

Strony informacyjne
wyjazdy na akcje

ważne wydarzenia

Ważne uroczystości

Szkolenia, kursy

Rok 2002

Rok 2003

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Nasze Wigilie

Nasz Zarząd

Konkurs "Zapobiegajmy pożarom!"

Goście z Australii

Archiwalne zdjęcia

Komunikaty

Ksiega Gości

Wpisz się do mojej księgi gości!

Kalendarz
Nasi sąsiedzi z OSP
OSP Mozów

border=0

OSP Trzebiechów

OSP Pomorsko

OSP Kije

OSP Kargowa

OSP Babimost

OSP Nowe Kramsko

Wyjazdy na akcje.
Przedstawiamy wykaz wyjazdów naszej jednostki w ostatnim okresie czasu. Trzeba obiektywnie przyznać, że wyjazdów tych jest znacznie więcej, głównie z powodu wypalania traw i nieostrożności w obchodzeniu się z ogniem. Oby takich wyjazdów było jak najmniej!

17.03.2015 - Pożar Ostrzyce-trawa na nieużytkach
23.03.2015 - Pożar Ostrzyce-trawa na nieużytkach
25.03.2015 - Pożar Ostrzyce-trawa na nieużytkach
06.04.2015 - Pożar Sulechów, magazyn budowlany
07.04.2015 - Pożar Ostrzyce 22, budynek jednorodzinny, pożar w kotłowni
21.04.2015 - Kargowa, ścioła w lesie ( St. Jaromierz)
21.04.2015 - Ostrzyce- trawa na nieużytkach
25.04.2015 - Klępsk- stóg siana

Dodane przez zefir454 dnia maj 01 2015 14:20:450 Komentarzy ˇ 295 Czytań - Drukuj
Wesołych Świąt!
Członkom i Sympatykom naszej OSP a także wszystkim mieszkańcom Smolna Wielkiego składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego Dyngusa ( wbrew chłodnej aurze), obfitości Łask Bożych, Świąt spędzonych w miłej, rodzinnej atmosferze.
Zarząd OSP Smolno Wielkie


darmowy hosting obrazków

Dodane przez zefir454 dnia kwiecień 03 2015 23:10:020 Komentarzy ˇ 233 Czytań - Drukuj
Walne zebranie sprawozdawcze.
W dniu 22 marca br. w świetlicy naszej remizy odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszej OSP. Wzięło w nim udział 38 druhów, a także 4 zaproszonych gości- kpt. Robert Skiruk z JRG w Sulechowie, nasi koledzy z Kargowej- druhowie Pacyna i Sip i przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Smolno Wielkie- Aleksandra Tomczak.
Zebranie otworzył prezes OSP Smolno Wielkie dh Józef Gąsiorowski. Zaproponował wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. Jednogłośnie wybrano na te funkcje druhów- Józefa Gąsiorowskiego i Józefa Pławskiego.
W dalszej części zebrania druh Gąsiorowski omówił działania jednostki w ubiegłym roku. Szczególny nacisk położył na kwestionowanie liczby wyjazdów do akcji naszej OSP i nadmiernego zużycia paliwa, które to kwestie zostały podważone przez gminną komisję rewizyjną. W toku dyskusji na ten temat, stwierdzono, że nieznajomość specyfiki pracy OSP przez urzędników i radnych, powoduje absurdalne zarzuty o marnotrawienie środków publicznych. Wyjazdy na akcje wiążą się często z wielokrotnym przemieszczaniem się wozu bojowego na odcinku wielu kilometrów, o czym zapewne nie wszyscy wiedzą.
W dalszej części zebrania dh Gąsiorowski podziękował strażakom za ogromne zaangażowanie w pracach remontowych przy budowie Centrum Rekreacji. Zaproponował zmianę zasad związanych z wypłatą ekwiwalentu za wyjazdy na akcje. Do tej pory strażacy zrzekali się ekwiwalentu na rzecz finansowania swej jednostki, teraz będą mogli otrzymywać te środki dla samych siebie.
Prezes zaproponował podjęcie starań o przystąpieniu naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, na co zebrani wyrazili zgodę.
W dalszej części wystąpienie dh Gąsiorowski przedstawił zakupy sprzętu i ocenił stan przeszkolenia strażaków. Wyróżnił druhów M. Krasnowskiego i P. Lamentę za duże zaangażowanie przy pracach remontowych i konserwacyjnych w naszej remizie.
Następnie głos zabrał skarbnik Zarządu dh. M. Krasnowski, który przedstawił stan finansów naszej jednostki. Druh R. Wintoniak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. Walne zebranie jednogłośnie udzieliło poparcia obecnemu Zarządowi. Następny z kolei mówca, dh J. Pławski przedstawił plan działalności jednostki na rok 2015.
W toku dyskusji przewodnicząca Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Smolno Wielkie, A. Tomczak podziękowała za ofiarną pomoc i zaangażowanie strażaków przy pracach remontowych przy budowie Centrum Rekreacji. Wyraziła nadzieję na dalszą współpracę i pomoc OSP przy organizacji imprez dla dzieci i młodzieży.
Robert Skiruk z JRG Sulechów omówił współpracę PSP z naszą jednostką, zaproponował wspólne ćwiczenia na obiektach ćwiczebnych. Omówił też sprawę specyfiki wyjazdów strażaków do akcji ratowniczo- gaśniczych.
W toku dyskusji zaproponowano włączenie w najbliższym czasie druhów R. Szymańskiego i P. Krasnowskiego do Zarządu OSP.
Na tym zebranie zakończono.

Oto kilka zdjęć z naszego zebrania.

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków


Dodane przez zefir454 dnia marzec 22 2015 23:22:480 Komentarzy ˇ 233 Czytań - Drukuj
Centrum Rekreacji już otwarte!
Z opóźnieniem podaję informację, iż 14 lutego uroczyście otwarto w budynku dawnej Szkoły Podstawowej Centrum Rekreacji w Smolnie Wielkim.
Większość prac adaptacyjnych wykonano w czynie społecznym. W prace zaangażowanych było sporo osób i organizacji. Wypada tu wymienić duże zaangażowanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Smolno Wielkie z jej prezesem Aleksandrą Tomczak i innymi członkami Stowarzyszenia. Bardzo duży udział w pracach przy adaptacji tego budynku mieli członkowie naszej straży pożarnej na czele z prezesem naszej jednostki- druhem Józefem Gąsiorowskim.
Inwestycja nie powiodłaby się, gdyby nie wsparcie naszych sponsorów- firmy p. Macieja Świstunia i naszego druha Rafała Golli, bardzo duże wsparcie otrzymaliśmy też od Urzędu Miasta i Gminy w Kargowej.
Mamy nadzieję, że ta bardzo ważna i potrzebna dla nas wszystkich inwestycja, będzie służyła nam wszystkim!
Dla zainteresowanych podaje godziny otwarcia Centrum Rekreacji:

Poniedziałek - nieczynne
Wtorek 16-20
Środa - nieczynne
Czwartek 16- 21
Piątek 16 - 21
Sobota 14- 21
Niedziela 15 - 20

Oto krótki fotoreportaż z prac wykończeniowych, wykonywanych przez naszych kolegów na krótko przed otwarciem Centrum:

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków


Dodane przez zefir454 dnia marzec 08 2015 21:40:440 Komentarzy ˇ 194 Czytań - Drukuj
Sezon wypalania traw zaczęty?
Widocznie wiosna już coraz bliżej, bo zaczynają się już zgłoszenia do pożarów spowodowanych wypalaniem traw przez miejscowych rolników. Przykładem dzisiejszy wyjazd do pożaru tzw. nieużytków w Ostrzycach.
Na niewiele zdały się nasze coroczne apele! Nadal głupota i ludzka bezmyślność w tej kwestii bierze górę. Kiedy ludzie opamiętają się? Czy dopiero wtedy, gdy dojdzie do tragedii?
darmowy hosting obrazków


Poniżej publikuję ku przestrodze, treść stosownej ustawy o prawnych konsekwencjach procederu wypalania traw:

Zgodnie z art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.
W myśl obowiązujących przepisów wypalanie traw jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5 000 zł, aresztu lub ograniczenia wolności. W przypadku spowodowania przez dym lub ogień palących się traw zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, wypalanie może stanowić przestępstwo, za które grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
Podpalacz ponosi również koszty akcji ratowniczej Straży Pożarnej oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilno – prawnej za wyrządzone szkody.
Kodeks wykroczeń w art. 82 § 1 pkt 7 (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 109, poz. 756 z późn. zm.) zakazuje m.in. rozniecania ognia i porzucania niedopałków papierosów w pobliżu lasu i na terenie śródleśnym.

Negatywne skutki wypalania roślinności to zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, zatruwanie atmosfery dwutlenkiem węgla, degradacja gleby oraz niszczenie flory i fauny. Wypalanie trawy może też przerodzić się w niekontrolowany pożar. Zakaz wypalania traw jest jednym z „wymogów dobrej kultury rolnej”, których przestrzeganie jest wymagane m.in. w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który ich nie przestrzega grozi zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich lub pozbawienie całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.
Przestrzegamy przed zagrożeniami oraz konsekwencjami wynikającymi z wypalania roślinności.

Dodane przez zefir454 dnia marzec 08 2015 21:16:160 Komentarzy ˇ 182 Czytań - Drukuj
Ćwiczenia w Nestle.
W dniu dzisiejszym nasza jednostka wzięła udział w ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych na terenie firmy "Nestle" w Kargowej. Ćwiczenia miały na celu koordynację działań i skuteczność reagowania jednostek ratowniczych w przypadku zagrożeń pożarowych i chemicznych na terenie dużego zakładu pracy.
Serdecznie dziękujemy druhom z naszej jednostki i innych jednostek biorących udział w ćwiczeniach za poświęcenie i zaangażowanie w zajęciach..Oto krótki fotoreportaż z ćwiczeń. Zdjęcia dzięki uprzejmości naszego kolegi R. Apolinarskiego.darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

Dodane przez zefir454 dnia wrzesień 30 2014 21:46:021 Komentarzy ˇ 227 Czytań - Drukuj
Pochówek ofiar wojennej zbrodni w Karszynie.
27 września 2014 r. na cmentarzu parafialnym w Karszynie zostały złożone do grobu szczątki ofiar ostatniej wojny, niedawno odnalezione i ekshumowane w Karszynie.

W uroczystościach wzięli udział: Burmistrz Kargowej Sebastian Ciemnoczołowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Wilińska Grzesiuk, Zastępca Burmistrza- Krzysztof Woziński, Radni Rady Miejskiej, mieszkańcy Karszyna i Kargowej, przyjezdni goście.
W ceremonii pogrzebowej udział wziął również przedstawiciel Wojewody Lubuskiego Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji Paweł Klimczak a także autor książki o Karszynie Tadeusz Mąkosa.

Szczególny wymiar uroczystości nadała obecność Pani Mirosławy Borowskiej wraz z rodziną, krewnej zamordowanego Władysława Dymalskiego.

Obrzęd pochówku prowadził ksiądz proboszcz kargowskiej parafii Ks. Kanonik Marek Pietkiewicz, któremu towarzyszyli pastor Dariusz Lik - proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Zielonej Górze, pastor Erich Busse z Drezna, ksiądz proboszcz klenickiej parafii Grzegorz Kniaź, ksiądz Marcin Bobowicz.

Wydobyte szczątki złożone w małych trumienkach, składali do grobu druhowie ze Straży Pożarnej ze Smolna Wiejskiego przy udziale Gminnego Prezesa OSP Pana Józefa Gąsiorowskiego.

Młodzież z gimnazjum postawiła na grobie 13 zniczy.

Po części religijnej, związanej z pochówkiem, dalsze uroczystości kontynuowane były w miejscowej sali wiejskiej, gdzie Pan Maksymilian Frąckowiak, archeolog ze Stowarzyszenia"Pomost" i Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych „Pomost” zaprezentował obecnym rezultaty prac poszukiwawczych. Wstrząsające były zdjęcia z wykopanymi zniszczonymi przez czas portfelami, krzyżykiem, grzebykami do damskich włosów, kartkami na żywność. Przy ekshumowanych zwłokach znaleziono również pieniądze a także obrączki z grawerami.

Wszystkie wykopane, traktowane z największym szacunkiem znaleziska będą pokazane naszym mieszkańcom.

W organizację uroczystości mocno zaangażował się Sołtys wsi Wiesław Okrzos oraz mieszkańcy Karszyna.
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z tej uroczystości, dzięki uprzejmości naszej zaprzyjaźnionej strony samorządowej.
(tekst na podstawie artykułu ze strony samorządowej).

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


Dodane przez zefir454 dnia wrzesień 30 2014 21:16:040 Komentarzy ˇ 454 Czytań - Drukuj
Remont remizy.
W ostatnim czasie przeprowadzono remont elewacji zewnętrznej naszej remizy. Prace polegały na konserwacji elewacji, uzupełnieniu ubytków itp. prac oraz pomalowaniu całości elewacji. Przy pracach tych szczególnie wyróżnili się druhowie- Piotr Lamenta, Zdzisław Rychły, Józef Gąsiorowski.
W imieniu Zarządu naszej jednostki składamy podziękowanie druhom za ich zaangażowanie i profesjonalne przeprowadzenie wspomnianych prac.

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

Dodane przez zefir454 dnia wrzesień 17 2014 21:40:450 Komentarzy ˇ 191 Czytań - Drukuj
Codzienne zajęcia w świetlicy.
W salce komputerowej naszej świetlicy codziennie przebywają dzieci i młodzież, które codziennie już od wczesnych godzin popołudniowych korzystają z naszych komputerów.Trzeba przyznać, że przez ten czas wszystkie stanowiska komputerowe są zajęte.
darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

Ubolewamy, że mamy tylko cztery stanowiska komputerowe, a zapotrzebowanie wśród dzieci i młodzieży jest o wiele większe. Wypada w tym miejscu podziękować tym osobom, które bezinteresownie sprawują pieczę nad dziećmi i młodzieżą, korzystającymi z naszych komputerów.


Dodane przez zefir454 dnia wrzesień 09 2014 19:19:510 Komentarzy ˇ 187 Czytań - Drukuj
Groźny wypadek drogowy.
W dniu 4 września krótko po godzinie 19-tej nasza jednostka otrzymała wezwanie do wypadku drogowego w pobliżu skrzyżowania w m. Okunin ( w pobliżu dawnego przejazdu kolejowego).
darmowy hosting obrazków
(fot. P. Jędzura, Gazeta Lubuska)
W wypadku tym ciężarówka czołowo zderzyła się z audi A4 i prawdopodobnie przejechała po aucie. Zginął kierowca. Po zderzeniu audi wypadło z drogi. Ciężarówka jechała jeszcze ponad 100 metrów. Zaraz po zderzeniu zapaliła się. Ogień zniszczył ciągnik, naczepę i towar. Na jezdnię rozlały się setki litrów paliwa, bo ciężarówka była po tankowaniu i miała pełne baki.Działania naszej jednostki polegały na całkowitym wygaszeniu pożaru samochodu ciężarowego, następnie jednostka przystąpiła do neutralizacji rozlanego paliwa na drodze, co trwało wiele godzin.
Pragniemy podziękować wszystkim naszym druhom za bardzo duże zaangażowanie w tej akcji.

Dodane przez zefir454 dnia wrzesień 07 2014 16:46:210 Komentarzy ˇ 197 Czytań - Drukuj
Boże Ciało w naszej parafii.
Nasi druhowie zgodnie z wieloletnią tradycją wzięli udział w procesji Bożego Ciała. Do ich zadań należało zabezpieczenie ruchu na drogach wylotowych a także prowadzenie naszego Proboszcza. Jak zawsze wywiązali się ze swych zadań bez zarzutu.
W imieniu Zarządu składamy serdeczne podziękowania Druhnom i Druhom z naszej jednostki za ich trud i poswięcenie w zrealizowaniu tego przedsięwzięcia.
Oto krótki fotoreportaż upamiętniający pracę naszych druhów podczas dziesiejszej procesji.


darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazkówdarmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków

darmowy hosting obrazków
Dodane przez zefir454 dnia czerwiec 19 2014 15:36:450 Komentarzy ˇ 206 Czytań - Drukuj
Strona 2 z 11 < 1 2 3 4 5 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Download
FAQ
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
Galeria
Szukaj
Komunikaty
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Wyjazdy na akcje
Ważne wydarzenia.
PSP Zielona Góra
Archiwalne zdjęcia.
Nasz zarząd
Konkurs " Zapobiegajmy pozarom".
Szkolenia, kursy.
Nasze Wigilie.
Ważne uroczystości.
Goście z Australii.
Rok 2013
Mapa burzowa
Mapa burzowa Polski
Nie wypalaj traw!

border=0 [ zobacz ksiege | dopisz do ksiegi ]

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie